duminică, 8 noiembrie 2015

Mihail și Gavril


Arhanghelii Mihail și Gavril

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica cinstește pe arhanghelii Mihail și Gavriil comandanți ai legiunilor îngerilor cerești. Ca sărbătoare a îngerilor, ziua de 8 noiembrie a început a se serba în Biserică de prin veacul al cincilea și ea s-a răspândit repede în tot Răsăritul creștin. Despre îngeri, Biserica învață că ei sunt "duhuri slujitoare" (Evrei,1,14), adică ființe fără de trupuri, slugi credincioase lui Dumnezeu și totodată prieteni și ocrotitori ai noștri, puși de Dumnezeu, pe drumul anevoios de la leagăn, la patria noastră cerească, la "Cerul nou și pământul nou" ce vor să fie.


Iată cele nouă ierarhii ale armatei cerului Serafimi, Heruvimi, Scaune; Domnii, Puteri, Stăpânii; Începatorii, Arhangheli, Îngeri. După cum se vede arhanghelii sunt conducătorii direcți ai îngerilor.


Sfântul Arhanghel Mihail

În limba ebraică, numele său înseamnă "Cine este ca Dumnezeu?". El este cel care "strigă": "Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumina, acum intuneric s-a făcut. Că cine este ca Dumnezeu?", și asa s-a întocmit soborul, adică adunarea și unirea tuturor îngerilor. Pe seama sa se pune și călăuzirea lui Lot și a familiei acestuia la ieșirea din Sodoma, precum și protecția special și a poporului lui Israel.  Ii scoate din cuptor pe cei trei tineri din Babilon, il sprijină în luptă pe Ghedeon, îl mustră pe vrăjitorul Valaam și îl eliberează din închisoare pe Sfântul Apostol Petru. Conform Scripturii, toți morții  vor ieși din morminte la glasul trâmbiței Sfântului Arhanghel Mihail.

 
Sfântul Arhanghel Gavriil

În limba ebraică, Gavriil înseamnă "bărbat-Dumnezeu". Numele său conține concentrat vestea că Dumnezeu Se va face bărbat, că va asuma firea omeneasca. Vesteste Sfinților Părinților Ioachim și Ana nașterea Maicii Domnului, îi descoperă lui Zaharia nașterea înaintemergătorului. Păstorilor le arată că li S-a născut Prunc, pe Iosif, logodnicul Mariei, îl întărește ca să nu se îndoiasca de nimic, călăuzește Sfânta Familie în Egipt și aduce femeilor mironosite vestea învierii Domnului.

La români arhanghelii sunt cinstiți pe tot cuprinsul țării iar sărbătoarea este plină de tradiții ancestrale ce diferă de la o regiune la alta.