vineri, 15 august 2014

Divizorul de tensiune

Divizorul de tensiune rezistiv

 Dacă unei grupări de rezistenţe înseriate i se aplică tensiunea Vin, de pe una din rezistenţele grupării se poate culege o fracţiune din tensiunea aplicată, obtinându-se divizorul de tensiune rezistiv. Pot fi întâlnite în foarte multe circuite electronice de la alimentări în etaje tranzistorizate până la divizoare în cascadă pentru tensiuni multiple în circuite complexe, practic orice circuit electronic are câteva divizoare de tensiune.

 

 

Formula de calcul e simplă:   Vout = Vin x R2 / R1 + R2

Spre exemplu să presupunem că dorim să obținem o tensiune de 5 V din una de intrare de 12 V, luând ca valoare pentru R2 - 10 Kohm rezultă R1 - 14 Kohm.  Se va ține cont că tensiunea de ieșire este influențată de curentul consumat de către sarcină, Cu cât curentul cerut de către sarcină este mai mare cu atât crește puterea disipată de către rezistori, divizorul fiind excelent pentru consumatori de curenti mici.

Tutorial Video

Divizoarele de tensiune rezistive, folosite la extinderea domeniului de măsurare a voltmetrelor, sunt formate din rezistoare bobinate (de manganină, constantan etc.) sau chimice (cu peliculă de carbon). Rezistenţa conectată în paralel cu voltmetrul trebuie să aibă o valoare mult inferioară rezistenţei interioare a voltmetrului, pentru ca divizorul de tensiune să lucreze practic în gol; în acelaşi timp, rezistenţa totală a divizorului de tensiune trebuie să fie suficient de mare pentru a nu se depăşi încălzirea admisibilă.

Link-uri: