luni, 10 septembrie 2012

Krisna


Decarii - Krisna

"Alternativa comparativã: unic si fãrã seamãn"

"Nu existã o altã cale pentru a discerne autenticul din masa de imitatii decât o comparatie atentã. Pentru acest motiv, ca sã avem cel putin idee, sã parcurgem un mic studiu comparativ al maestrilor fondatori de religii. Am ales zece dintre cei mai importanti."
  • Krisna, socotit a fi a opta încarnatie a zeului Visnu, este eroul a douã cãrti din Mahabharata: Bhagavadgita (scrisã prin secolul 2 î.Hr.) si Bhagavata-Purana (secolul 10 d. Hr.).


Se spune cã s-ar fi nãscut cu mii de ani in urmã. Dacã Rama întruchipeazã virtutea, pãstorul Krisna este adorat pentru rãutãtile sale de copil nebunatic si pentru nenumaratele sale aventuri amoroase. La sunetele flautului sãu, fetele si femeile ciobanilor îsi pãrãseau cãminul, ca sã vinã sã danseze cu el si sã i se dãruiascã. Krisna va avea mai multe neveste. El se aratã activ în rãzboaie, punând datoria mai presus de relatiile personale. Dialogurile sale cu Pandavas abordeazã si teme profunde. În scenele finale, pe când îsi jeluia în pãdure fratele si fiul ucisi într-o ceartã, Krisna este confundat cu un cerb de cãtre un vânator, care-l ucide din gresealã.
Pare evident cã acest Krisna este un personaj sincretic, în care se regrupeazã mai multe figuri legendare.
Extras din Galileeanul de Lucian Cristescu - pagina 19.