miercuri, 7 decembrie 2016

Obiceiuri străvechi


Obiceiuri străvechi

Satele din România - obiceiuri ce se pierd din România de altădată

Cu steaua de Crăciun

Umblatul cu steaua: În satele creştinilor români, umblatul cu steaua e un obicei care începe în Ajunul Crãciunului şi ţine panã la Boboteazã sau chiar panã la Sfântul Ion. Copiii care umblã pe uliţe sau pe strãzi cu Steaua se numesc ,,stelari” şi îi reprezintã, practic, pe Magii care au vestit Naşterea Domnului şi care şi-au purtat paşii spre ieslea în care s-a născut Iisus mergând dupã o stea.
În România, obiceiul umblatului cu Steaua este practicat în toate zonele fără deosebiri semnificative. Steaua este reprezentatã fizic printr-o stea, fãcutã pe schelet de lemn. Aceasta are 4, 6 sau 8 colţuri, iar între colţuri stau întinse lanţuri de hârtie coloratã. În centrul stelei stã o icoanã de hârtie cu Naşterea Domnului, Fecioara cu Pruncul sau numai Iisus.

Cu steaua de Crăciun. 1932

„Dupã ce S-a nãscut Iisus în Betleemul din Iudea, în zilele impãratului Irod, iatã cã au venit nişte magi din Rãsãrit la Ierusalim şi au întrebat: „Unde este Impãrâtul de curând nãscut al Iudeilor? Fiindcã I-am vãzut steaua în Rãsãrit şi am venit sã ne închinãm Lui.” (Evanghelia dupã Matei 2:1-2)

Steaua sus răsare – versuri

                                       Steaua sus răsare 
                                       Ca o taină mare 
                                       Steaua străluceşte 
                                       Şi lumii vesteşte 
                                       Şi lumii vesteşte
                                       Că astăzi Curată 
                                       Preanevinovată 
                                       Fecioara Maria 
                                       Naşte pe Mesia 
                                       Naşte pe Mesia
                                       Magii cum zăriră 
                                       Steaua şi porniră 
                                       Mergând după rază 
                                       Pe Hristos să-l vază 
                                       Pe Hristos să-l vază


                                        Şi dacă porniră 
                                        Îndată-L găsiră 
                                        La Dânsul intrară 
                                        Şi se închinară 
                                        Şi se închinară
                                        Cu daruri gătite 
                                        Lui Hristos menite 
                                        Luând fiecare 
                                        Bucurie mare 
                                        Bucurie mare
                                        Care bucurie 
                                        Şi aici să fie 
                                        De la tinereţe 
                                        Pân-la bătrâneţe 
                                        Pân-la bătrâneţe

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *