miercuri, 9 decembrie 2015

Charles de Gaulle


Charles de Gaulle și musulmanii

Ales președintele Franței în exil în 1940, generalul devine efectiv președintele țării din 1958. Personaj carismatic, a cărui familie are rădăcini vechi în istoria Franței a avut o carieră militară strălucită începând cu primul război mondial generalul a avut un renume internațional de luptător și susținător al libertății națiunilor.
Un discurs profetic de acum o jumătate de secol readuce în actualitate problema integrării străinilor în Europa și limitele sparte și depășite de neoconii libero-marxiști aflați la conducerea continentului astăzi, un discurs al generalului de acum mai bine de 50 de ani care ar trebui săi pună pe gânduri pe neo marxiștii de azi, cu privire la problema islamului și integrării musulmanilor.


„E foarte bine că există francezi galbeni, negri sau tuciurii. Arată că Franța e deschisă tuturor raselor și că are o vocație universală. Dar, cu condiția ca ei să rămână o mică minoritate. Dacă nu, Franța nu va mai fi Franța. Suntem totuși, înainte de toate un popor european de rasă albă, de cultură greco-latină și de religie creștină. Să nu veniți să povestiți basme. Musulmanii? V-ați dus să-i vedeti?
I-ați privit cu turbanele și djelada-urile lor? Vedeți bine că nu sunt francezi.  Cei care propovăduiesc integrarea au un creier de colibri, chiar dacă sunt foarte savanți. Încercați să integrați uleiul și oțetul, agitați sticla și după o vreme se vor separa din nou.  Arabii sunt arabi, francezii-francezi. Credeți că populația Franței ar putea absorbi 10 milioane de musulmani care mâine vor fi 20 și poimâine 40? Dacă noi facem integrarea (Franta cu Algeria), dacă toți arabii și berberii din algeria vor fi considerați francezi, cum ii vom împiedica noi să nu vină în Franța continentală când nivelul vieții e mult mai elevat? Satul în care m-am născut eu nu se va mai chema Colombey-două biserici ci Colombey-două moschei”

Textul în original:

"C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns.
Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une vocation universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France . Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne.
Qu’on ne se raconte pas d’histoire ! Les musulmans, vous êtes allés les voir ? Vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas ? Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l’intégration ont une cervelle de colibri, même s’ils sont très savants. Essayez d’intégrer de l’huile et du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout d’un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber dix millions de musulmans, qui demain seront vingt millions et après-demain quarante ? Si nous faisions l’intégration, si tous les Arabes et les Berbères d’Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherez-vous de venir s’installer en métropole, alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé ? Mon village ne s’appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées.."