sâmbătă, 16 februarie 2013

Bahha'i


Decarii - "Bab" Ali Mahomed

#Numãrul 9:- Bahha'i: întemeietorul cultului Bahha'i. Persan de origine si mahomedan, în 1844 îsi adunã 18 profeti, el fiind al 19-lea, numãr "sacru". Asa îsi începe el cariera. Se declarã "apostol" (sau "bab" - poartã) al Celui ce va sã vinã, Imam Mahdi (Mesia, sau ultimul imam asteptat de siiti). Predicarea lui stârneste împotrivire si prigoanã. Cu câtva timp înainte de moarte, Ali renuntã la titlul de "Bab" si pretinde a fi el însusi Mahdi, Prezenta supremã, Perfectiunea binecuvântatã, Adevãrul puternic. Cu o putere de convingere nepãmânteascã, Ali converteste pe loc chiar si pe delegatul sahului, trimis sã investigheze miscarea, apoi pe guvernatorul Isfahanului si la urmã chiar pe seful închisorii în care este detinut.Dupã executia lui Bab în 1850, urmasul sãu, Baha' Ullah ("Slava lui Dumnezeu"), îl dezbracã de toate titlurile divine si le retine pentru sine. În 1867, Bahha' Ullah declarã public cã el este Mesia cel asteptat de evrei, crestini, musulmani si budisti. Fiind în cele din urmã exilat de otomani în Palestina, la Accra, cristalizeazã noua religie si conduce la întemeierea centrului lor mondial la Haifa. Luptã pentru globalism religios, tolerantã ca si pentru egalitate socialã si rasialã.

~extras din Galileeanul de Lucian Cristescu - pagina 25 ~