duminică, 14 octombrie 2012

Confucius


Decarii - Confucius

"Alternativa comparativã: unic si fãrã seamãn"

 ¤ Al treilea din listã - Confucius a fost un personaj real. El a trãit si a murit ca un om obisnuit, fãrã nici o pretentie de mag, de zeu sau de Mesia. Se naste într-o familie modestã în anul 551 î.Hr.La 19 ani se cãsãtoreste si are trei copii. Confucius intrã în scenã ca sef de piatã, apoi ca paznic la vite. La 20 de ani este în slujba guvernatorului de district. Nemultumit de coruptia timpului, Confucius încearcã sã reafirme scrierile clasicilor chinezi. El nu reuseste sã aplice programul lui în domeniul public decât la 52 de ani, când este numit ministru al ordinei publice din statul Lu. Desi reforma lui a fost una de mare succes, invidia celorlalti lideri îl eliminã dupã numai 3 ani de activitate în ringul politic. Retras la preocupãrile de dascãl, moralist si filosof, petrece urmãtorii 13 ani ca învãtãtor itinerant în China. Întors acasã moare la 72 de ani.


"I live in a very small house but my windows look out on a very large world"
QSL- cardul regretatului VU2BK cu un citat de Confucius


  Confucius n-a realizat nici o performantã extraordinarã, nici n-a pretins vreun mandat profetic. Ínvãtãtura lui a transmis-o în formã oralã. "Analectele" - scrierile sale morale - au fost culese si redactate de uncenicii lui si nu au nimic de-a face cu religia. Preceptele lui au fost încorporate în legea chinezã în 210 î.Hr. Cu toate acestea, la 200 de ani dupã moarte Confucius este zeificat oficial. Templele lui se aflã în orice oras din China.

   Extras din Galileeanul de Lucian Cristescu - pagina 19